• Uttara Swamimalai Temple

  உத்தர சுவாமி மலை, புது டில்லி

  ஸ்ரீ கற்பக விநாயகர் சன்னிதி ஸ்ரீ சுந்தரேஸ்வரர் சன்னிதி தேவி மீனாக்ஷி சன்னிதி

 • Uttara Swamimalai Temple

  உத்தர சுவாமி மலை, புது டில்லி

  விரைந்து எனைக் காக்க வேலோன் வருக ஐயும் கிளியும் அடைவுடன் சவ்வும் உய்யொளி சவ்வும் உயிரையும் கிளியும் கிளியும் savvum கிளரொளி யையும் நிலை பெற்றுன்முன் நித்தமும் ஒளிரும்

 • Uttara Swamimalai Temple

  உத்தர சுவாமி மலை, புது டில்லி

  ஏறு மயில் ஏறி விளையாடும் முகம் ஒன்றே ஈசனொடு ஞானமொழி பேசும் முகம் ஒன்றே கூறும் அடியார்கள் வினை தீர்த்த முகம் ஒன்றே குன்றுருவாய் வேல் வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்றே மாறுபடு சூரரை வதைத்த முகம் முகம் ஒன்றே வள்ளியயை மணம் புரிய வந்த முகம் ஒன்றே

 • Uttara Swamimalai Temple

  உத்தர சுவாமி மலை, புது டில்லி

  ஓம் ஆறிரு தடந்தோள் போற்றி ஓம் ஆறெழுத்து மந்த்ரம் போற்றி ஓம் இடும்பனை வென்றவனே போற்றி ஓம் இடர் களைவோனே போற்றி

 • Uttara Swamimalai Temple

  உத்தர சுவாமி மலை, புது டில்லி

  அமரர் இடர் தீர்த்த அமரம் புரிந்த குமரனடி நெஞ்சே குறி.

Sree Swaminatha Seva Samaj (Part-1)

 
Birth of Sree Swaminatha Seva Samaj and The Early Efforts

Dr. B. Gopala Reddy was the then Union Minister of Works, Housing and Supply in the Council of Ministers. With the background course of events and the archaeological evidence, with its historicity, placed before him, the Honourable Minister was good enough to allot the mound and the surrounding area to the initial devotee promoters, for a consideration of Rs.25,000/- on the condition that they formed themselves into a Registered Society.
Read more


Assumption of The Office of The President, By Shri. R. Venkataraman

This intial endowment gave a tremendours fillip to the poineering efforts of the budding Samaj. Various temples of South India contributed encouraging monetary help to the Samaj to go ahead with the task of construction of the temple for Lord Swaminatha Swami in the Capital , that would stand as a sequel religiously, culturally and architecturally , to temples in the South, decicated to the Lord.
Read more


Lifting of Stone For Sculpturing the Idol of Lord Swaminatha Swami

For sculpturing the sacred idol of Lord Swaminatha Swami, His Holiness Paramacharyal and His Holiness Sri-La-Sri Arul Nandi Tambiran Swamigal of Sri Kasi Mutt advised the Samaj to lift stones from the bed of the Tamraparni river, flowing through Tirunelveli, at a place called Kuruk kuthurai- a bathing ghat.
Read more


Divinity in the Excavated Stone, Revealed by H.H. Kanchi Paramacharya

Silpa Kala Shastras categories stones fit for sculpturing the sacred idols of temples into three kinds :- (a) masculine ,(b) feminine and (c) neutral. Masculine and feminine varities of rocks are considered fit for sculpturing Vigrahas of Gods and Goddesses and the neutral stones are not to be used for such purpose.
Read more


Silanyasam - Foundaiton Laying Ceremony by his Excellency Lal Bhadur Shastri, Prime Minster on the 8th of September, 1965

While the sculpturing of the sacred Vigrahas and other sculptural work were making progress at Walajabad, the Board of Management of the Samaj decided to make arrangements to lay the foundation stone of the temple complex called the"Silanyasam".
Read more


Progress of Sculpturing Work of the Vigrahas and Pillars and Their Transportation to Delhi

As had been said earlier, the workshop established at Walajabad (between Arkonam and Katpadi), for sculpturing the stones was making good progress. It was possible because the stone quarry at Pattumalai Kuppam was only four kilometers away from Walajabad. By the end of 1969, about 900 fully and semi sculptured and carved items were ready for despatch to Delhi.
Read more


National Award for Shri V. Ganapathi Sthapati

Shri V.Ganapathi epic Silappadhikaram. Sthapati had Those were two State sculptured sponsored projects of the ear lie r the Government of Tamil Nadu.
Read more


Sthala Mahatmyam - Certain Miracles

To divert a little, over the months much progress was being achieved in the construction work and preparation of the Vigrahas at Walajabad, it is but appropriate to recall certain remarkable occurrences - marvellous events believed by everyone to be due to some supernatural agency that have been continuously happening, before the devotees, round the mound, chosen to build the temple complex.
Read more


Reference to Lord Kartikeya Skanda in Mahabharatam

In the Rajasuya Parva of the immortal epic, the Holy Mahabharatam of the most Venerable Sage Veda Vyasa, a sloka adverts to an event relating to Nakula, the fourth brother of the virtuous Pandavas, well known for his prowess in leading cavalry in the wars.
Read more


Manifestation of the Creator before Mankind is Universal

In the context, one is happily reminded of the sacred Lourdes Springs of Southern France. At the end of the 18th centuary, an apparition of Immaculate Virgin Mary suddenly appeared from a cleavage of dry rocks in a hill, before an innocent peasant girl tending sheep nearby.
Read more


Hatayogi Gargi Dutta Mishra's Visit

In the year 1968, after the contruction work of the temple had commenced, one amongst many religious persons who visited the temple project site was on hatayogi Shri Gargi Dutta Mishra.
Read more


Visit of his Holiness Sankarcharya of the Sringeri Mutt

In the year 1970, His Holiness Jagatguru Abhinava Vidya Teetha Bharati Sankarcharya Swamigal of the Sringeri Mutt paid a visit to the temple complex. Contruction work was in progress at the site, along with sculptural and general mansory and other works. His holiness was much impressed with the progress.
Read more


The Second Agamic Ritual Garbhanyanam

The second Agamic ritual after the Silanysam is Garbhanyasam to be performed at the level of the sanctum sanctorum. A metel box containing 25 compartments in which various herbs, diamonds, precious minerals varieties are propitiated as the Garbha embryo of the Diety to be installed.
Read more


Nayanonmeelanam - Opening of the Eyes

The next Samaskara to be done, according to the Agamas is "Nayanomeelanam" the opening of the eyes of Sacred Deity to be installed and consecrated. The auspicious day fixed was the 5th june, 1973.
Read more


Archives

 
 
Powered By  Logicsoft